OSNOVNI PODACI O PODUZEĆU

Tvrtka

BOŽICA d.o.o. za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
BOŽICA d.o.o.

Sjedište/adresa

Osijek (Grad Osijek)
Zrinjevac 9

Poduzeće je registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS: 030100461
OIB: 20417635698

Poslovni računi

Banka u kojoj se vodi poslovni račun:
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
Broj računa (IBAN): HR1223600001102050134

Temeljni kapital

20.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)

Direktorica

Božica Špehar, OIB: 79176840328